Widget "Textové pole / textový editor"

Tento widget vám umožní vložit text, který  můžete dále upravovat.